חופש במוט מייצב? חופש בזרועות היגוי? חופש בבוקסות?

חופש בבוקסות

בוקסות מקוריות עם חופש
הבוקסות המקוריות חולצו החוצה

בוצעה חריטה להחזרת התושבת למצב עגול
והכנה להחדרת בוקסת אקולון

הלקוח

לקוח פרטי

מה ביצענו

תיקון ואחזקה / תיקוני שברים

פתרונות ותיקונים נוספים

Start typing and press Enter to search