תיקוני שבר ועבודות מכניות

ההברגה באגן השמן נפגעה

הוצעת התבריג השבור, יצור תותב עם התבריג המקורי, קיבוע למקום ע"י ריתוך אלומיניום

ריתוך הקיפי מסביב לתותב

תבריג מקורי בהתאם להברגת הפקק
*90 מעלות בין ההברגה לשטח האטימה חובה

יתרונות :
*חיסכון בעלויות עגן שמן חדש
*הרכב חוזר לעבודה בזמן הקצר ביותר
*ניתן לבצע תיקון זה בכל סוגי כלי הרכב ורכבי שטח

הלקוח

לקוח פרטי

מה ביצענו

תיקון ואחזקה / תיקוני שברים

Start typing and press Enter to search