תיקון חופש בזרועות היגוי מלגזה

חופש בזרועות היגוי למלגזה

הוצעת בוקסות שחוקות מהגוף
בדיקת שחיקת הציר ובמידת הצורך יצור חדש של הציר
יצור בוקסות ברונזה חדשות
החדרת הבוקסות בלחץ אל הגוף
התאמת הקוטר הפנימי של הבוקסה אל הציר

יצור הבוקסה
התאמת הבוקסה אל הגוף
התאמת הציר אל הבוקסה
תנועה סיבובית ללא חופשים בין הציר לבוקסה

מילוי חומר
מילוי חומר לציר
חריטה למידה
התאמה לבוקסה

הלקוח

לקוח פרטי

מה ביצענו

תיקון ואחזקה / תיקוני שברים

פתרונות ותיקונים נוספים

Start typing and press Enter to search